top of page
IMG_1397_edited.jpg
IMG_1347_edited.jpg

Vision Art Platform, Çağrı Saray’ın  “Uygun Isıda Mekanlar” başlıklı kişisel sergisinin ev sahipliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyor. Sergi, 29 Ekim - 10 Aralık 2020 tarihleri arasında Vision Art Platform’un Teşvikiye mekanında izleyicisi ile buluşacak.

 

Çağrı Saray’ın üretimlerine kaynaklık eden “bellek” kavramını odağına alan “Uygun Isıda Mekanlar” başlıklı sergi, sanatçının aidiyet bağıyla ilişki kurduğu kent mekanlarını rezonatif çizimleri ve performatif bir anlatımla ortaya çıkardığı çalışmalarını kapsıyor. Çağrı Saray’ın 2014 yılından itibaren sürdürdüğü üretimlerinin ana izleğini oluşturan “Bellek Mekanları” serisinin devamı niteliğindeki çalışmalar, bireye özgü anlam taşıyan sosyal ilişki ağlarının düğüm noktası olarak kentsel/mimari yapıları ele alıyor.

Türkiye’nin yakın tarihine ve toplumsal belleğine dair “bilgi”yi barındıran yapıları içeren Çağrı Saray’ın “Bellek Mekanları” bireysel ve ortak hafızaları referans alan kentsel yapıları, bu yapıların sembolik olarak taşıdıkları anlamları ve soyut/somut iktidar mücadelelerin formsal temsili olarak kente odaklanıyor.

Anıtkabir, TBMM, Türk Tarih Kurumu, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, AKM, Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı, Büyük Postane, Sansaryan Han, Selimiye Kışlası, Kuleli ile son dönemde Ayasofya ve Kariye ile Kadıköy ve Beşiktaş İskelelerinin de eklemlendiği bellek mekanlarıyla Çağrı Saray, kolektif belleğin tarihle aynı şey olmadığını, tarihin belirli yapıların inşa ettiği bir sonuçken, belleğin farklı bakış açılarının karşılıklı etki alanında şekillendiğini ifade ediyor.

 

“Bellek Mekanları” katman katman, üst üste örülmüş çizgilerle ortaya çıkan titreşimli çizimlerle ortaya çıkıyor, karşıdan ve tam cepheden izlenen mimari mekanlar fotografik ya da dokümanter bir kaynaktan bağımsız ve gerçekçi olma iddiasından uzaklaşıyor, böylelikle sanatçı, “yapma”yı, mekânsal yapıyı aşan bir şey olarak ortaya koyuyor. Çağrı Saray, kenti hafızayı kışkırtan bir imge olarak, onu hatırlama ve unutmanın diyaloğuna açarak, imgesel olarak yeniden kurguluyor, şimdinin içinde görünür olan bir geçmişi açığa çıkarıyor. Böylelikle bir karşı-bellek inşa eden sanatçı, kentsel mekanı bellek aracılığıyla deneyimleme ve dönüştürmenin muhalif potansiyellerine işaret ediyor.

  • Instagram
  • Facebook
iconfivnder_ic_location_on_48px_352521.p
VISIONLOGO.png
bottom of page