top of page
Ekran Resmi 2021-04-15 00.37.09.png

Gökhan Balkan

Mehmet Öğüt

Özgün Şahin

Sabo

Vision Art Platform Senkron’a Beyond Vision/Görünenin Ardında adlı çevrimiçi bir sergi ile katılıyor.

Gökhan Balkan, Mehmet Öğüt, Özgün Şahin ve SABO’yu bir araya getiren Beyond Vision/ Görünenin Ardında çevrimiçi ve 3d olarak deneyimlenmek üzere hazırlanmış bir sergi. Ayrıca Vision Art Platform’un Akaretler’deki yeni mekanından sanat severlere ulaşan ilk sergi olma özelliği de taşıyor.

 

Mehmet Öğüt’ün kağıt üzerine yakma tekniğiyle oluşturduğu resimler, Özgün Şahin’in “Müşterek Alanda Kusursuz Tekrar” videoları ve tuval üzerine yağlı boya çalışmaları, Sabo'nun John Fowles'tan esinlenmiş Magus serisi resimleri, Gökhan Balkan’ın kültür ve doğayı insan sonrası bir perspektifle ilişkilendiren kayıt üzerine UV baskı işleri çok dilli bir anlatı kuruyor. Sergideki bu yöntemsel çeşitlilik, görününenin akışkan varlıkla ilişkisini sorgularken kavramsal bir birliğe kavuşuyor. Beyond Vision/Görünenin Ardında akışın, tekrarın, dönüşümün, yaşam döngüsünün göze getirilmesinde imgenin imkanlarını sorguluyor. Bu döngü fikri Mehmet Öğüt’te ontolojik bir bağlama yerleşirken Özgün Şahin’de kentsel, Gökhan Balkan’da ekolojik, Sabo’da edebi bir derinlikte köklerini buluyor. Herbirinin yapıtını çok belirgin zaman algısı/ağırısı kat ediyor.

Mehmet Öğüt kibritlerin ya da hürmüzün kağıt üzerinde bıraktığı izlerle resim yapıyor. Aslında resmi ateşin ve havanın yapmasına izin veriyor. Böylece klasik sanatın temsil geleneklerinin karşısına doğanın ustalığını yerleştiriyor. Kültür ve doğa çelişkisi tartışması Gökhan Balkan’nın işlerinde de merkezi önemde. Balkan insan merkezli tarihin dünyada bıraktığı yara izlerine bakıyor. Onun kompozisyonlarında hissedilen ritim duygusu Özgün Şahin’in işlerinde de yankı buluyor. Şahin, kaotik kent yaşamının içinde gizli geometrik düzeni ve belki de huzuru, kaleydoskopik imgelerde ve izole edilmiş anlarda yakalıyor. Sabo izolasyon halinin sanrılar ve gerçekler arasında sınırları eşik haline getirdiği bir görü deneyimine odaklanıyor. Sabo’nun işinde roman kahramanının, yazarın ve ressamın zamanları farklı katmanlar oluştururken, tuvale birbirini örten izler düşürüyor.

 

Beyond Vision/Görünenin Ardında farklı güzergahlardan gelen bu dört sanatçı rastlantının, akışın ve tekrarın içinde saklı bir anlamın peşinde gibi görünüyorlar. Bu anlam retina üzerindeki bir leke gibi yakalandıkça kaçarken, sanatçıların yolları görünenin ötesinde, görmenin ard-zamanında kesişiyor.

  • Instagram
  • Facebook
iconfivnder_ic_location_on_48px_352521.p
VISIONLOGO.png
bottom of page